مهمان عزیز خوش آمدید
چهارشنبه 01 بهمن 1399
patch 6.1

Provides detailed maps for every instance (including battlegrounds) in the game>> boss locations

این Addons جزئیات تمام نقشه ی اینس ها و بتل ها را نمایش میدهد و همچنین موقعیت باس ها

 

addons atlas

آموزش تلنت

Priest Holy talent

priest holy

 

Let's you manage your addons in-game without needing to re-log

این اددانس به شما این امکان رو میده که تمامی اددانس های موجود بر روی بازی را مدیریت کنید بدن نیاز به re-log کردن.

 

 addons control panel